#allemaalgoed

Zaterdag 20 april Open Dag Ons Dorpshuis Kesteren van 14.00 tot 17.00 uur.

KESTEREN – De burgemeester Albert Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe, levert zaterdag 20 april een bijdrage aan de open dag van de vereniging ‘Ons Dorpshuis’ in Kesteren. De eerste burger toont zijn betrokkenheid bij de presentatie van het nieuw en boordevol activiteitenprogramma. Activiteiten van en voor ingezetenen van genoemd dorp. 

De open dag is voor iedereen van 14.00 tot 17.00 uur toegankelijk. Tijdens deze dag wordt er gratis koffie of thee geschonken en is er voor iedere bezoeker en actieve deelnemers aan de open dag een aandenken. Tevens wordt er onder de aanwezigen een verloting gehouden.

De groei van inwoners in Kesteren zit er goed in. Telde het dorp vorig jaar 7159 inwoners, inmiddels loopt dat aantal gestaag op. Met het woningbouwproject ‘Casterhoven’ komen er nog eens 650 woningen bij. Veel van die woningen zijn reeds bewoond. Voor het nog steeds groeiende inwoneraantal wordt in ‘Ons Dorpshuis’ vertier, beweging en ontspanning geboden. 

Tijdens de open dag worden in de verschillende zalen activiteiten gehouden. Te beginnen om 14.00 uur. De open dag wordt om 17.00 uur afgesloten. Een scala aan activiteiten wordt genoemd in het nieuwe activiteitenboekje. Veel doe- en bewegingsactiviteiten. Zoals verschillende lessen yoga en lessen beter bewegen. De beentjes gaan van de vloer bij het internationaal dansen. De welbekende ‘Prikpost’ en ‘Het Leerpunt’ maken ook weer deel uit van het programma.
Cultureel Comité Neder-Betuwe strijkt ook frequent neer in ‘Ons Dorpshuis. Het boekje dat huis-aan-huis in Kesteren verspreid wordt staat bol van activiteiten. Een bezoek tijdens de open dag op zaterdag 20 april (van 14.00 tot 17.00 uur) wordt echt de moeite waard.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar een overzicht van recente activiteiten en hoogtepunten, samen met een selectie van aankomende activiteiten die extra aandacht verdienen.