Home » Over ons » Lokaal Akkoord: uitvoeringsbudget

Uitvoeringsbudget ‘Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze’

Vanuit het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze is uitvoeringsbudget beschikbaar. Hiermee kun je financiële steun krijgen voor het organiseren van activiteiten die passen bij de doelen van Gezond op eigen wijze. Dit betekent dat je geld kunt krijgen om je gezonde ideeën uit te voeren en meer mensen te betrekken bij een gezonde leefstijl.

Of je nu een sportevenement wilt organiseren, een workshop over gezonde voeding wilt geven of iets wilt doen voor mentale gezondheid, het uitvoeringsbudget Lokaal Akkoord kan je helpen om je plannen werkelijkheid te maken. Benieuwd of jij het uitvoeringsbudget Lokaal Akkoord aan kan vragen? Bekijk de criteria voor toekenning van het budget.

Vraag budget aan

Wil je weten hoe je budget kunt aanvragen via het uitvoeringsbudget Lokaal Akkoord? Download dan onze handige infographic, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je dit kunt doen. Ook kun je direct het budget aanvragen door het aanvraagformulier te downloaden.

Spelregels en toetsingskader voor de toekenning van uitvoeringsbudget vanuit het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze.

Bijgewerkt tot februari 2024

 • Het beschikbare uitvoeringsbudget wordt verdeeld tussen kleine aanvragen en grote aanvragen.
  • Grote aanvragen zijn langduriger van aard of hebben een effect voor lange(re) termijn. Per grote aanvraag die door de Stuurgroep als zodanig wordt aangeduid, wordt maximaal € 2.500 beschikbaar gesteld. Er kan maximaal één keer budget worden aangevraagd voor dezelfde grote aanvraag, tenzij de aanvraag het volgende jaar uitbreidt of verandert van opzet.
  • Kleine aanvragen zijn eenmalig of kortlopend en hebben veelal een effect voor korte(re) termijn. Per kleine aanvraag die door de Stuurgroep als zodanig wordt aangeduid, wordt maximaal € 500 uitgekeerd.
 • De Stuurgroep kan in specifieke gevallen weloverwogen besluiten af te wijken van bovenstaande bedragen en geeft dan een toelichting aan de aanvrager over waarom de Stuurgroep dit doet.
 • Het budget wordt niet vooraf verdeeld over dorpskernen, doelgroepen of ambities. Hiermee moet het mogelijk blijven dat er daar waar energie zit om aan de slag te gaan ook budget beschikbaar kan worden gesteld. In het aanvraagformulier wordt wel gevraagd naar uitvoeringslocatie(s), doelgroep(en) en hoe het plan aansluit bij de ambities van Gezond op eigen wijze.


De Stuurgroep toetst de aanvraag op:

 • Uitvoeringslocatie.
  Het project/de activiteit/hetgeen waarvoor uitvoeringsbudget wordt aangevraagd moet plaatsvinden in Neder-Betuwe.
 • Bijdrage aan de ambities met korte of lange termijneffect.
  Er wordt getoetst of een aanvraag bijdraagt aan het realiseren van de ambities uit het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze en of dit middels een korte of lange termijneffect is. Hierin worden de volgende uitgangspunten aangehouden:
  • Aanvragen onder de € 500 dragen wel bij, maar hoeven niet per se een lange termijneffect te hebben.
  • Aanvragen boven de € 500 moeten een effect voor lange(re) termijn hebben.
  • Een lange termijneffect gaat niet per se over hoe lang iets duurt. Het gaat erom of er structureel effect of impact wordt gegenereerd gerelateerd aan de ambities uit het Lokaal Akkoord.
 • Of het om nieuw aanbod of versterking van bestaand aanbod gaat.
  Er is binnen het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze ruimte voor zowel nieuwe initiatieven als initiatieven die bestaand aanbod versterken. In de toetsing hiervan wordt meegenomen dat nieuwe initiatieven geen afbreuk moeten doen aan bestaande initiatieven.
 • Laagdrempeligheid.
  Laagdrempeligheid van projecten en activiteiten is belangrijk. Dit zodat er zo veel mogelijk mensen die in aanmerking komen om mee te doen, ook mee kunnen doen, als zij dat willen. Hierbij wordt onder laagdrempeligheid verstaan dat het project of de activiteit bereikbaar en toegankelijk is voor de doelgroep waarvoor het georganiseerd wordt.
 • Samenwerking met andere uitvoeringspartners.
  Samenwerking tussen uitvoeringspartners is een belangrijk onderdeel van het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze. Grote aanvragen moeten met minimaal één of twee andere partners uitgevoerd worden. Voor kleine aanvragen is dit geen strikte voorwaarde, maar wordt dit wel gestimuleerd.
 • Begrote kosten.
  Bij een aanvraag van meer dan € 500 moet een begroting met eventuele offertes worden ingediend. Hierin moeten de kosten voor benodigde materialen, kosten voor inzet van professionals/vrijwilligers en overige kosten worden opgenomen. De verschillende kosten die worden opgevoerd worden getoetst aan bovenstaande punten uit het toetsingskader. Ook wordt de verhouding tussen de lasten voor personeel en materiaal meegenomen in de toetsing. Op basis van bovenstaande kan besloten worden om niet alle personeelskosten te vergoeden. Wanneer er kosten voor de inzet van professionals worden opgevoerd dient er sprake te zijn van enige vorm en mate van eigen investering of cofinanciering. Wanneer er materiaalkosten worden opgevoerd voor materialen die voor langere tijd dan het project of de activiteit ten goede komen aan de aanvrager, moet er sprake zijn van eigen investering of cofinanciering door de aanvrager. Bij aanvragen onder de €500 ziet de stuurgroep graag een specificatie van de kosten, dit hoeven geen offertes te zijn maar wel een indicatie waar de kosten voor zijn.
 • Borging.
  Het Lokaal Akkoord Gezond op eigen wijze ondersteunt graag duurzame initiatieven die anders niet van de grond gekomen waren. Daarom vinden we het belangrijk dat de aanvrager met zijn of haar partners ook de borging van de activiteit opneemt in het plan. Dit betekent dat het Lokaal Akkoord niet jaarlijks dezelfde activiteit blijft financieren, maar de organisatie zelf op zoek gaat naar andere inkomstenbronnen.
 • De Stuurgroep besluit in principe binnen 4-6 weken na ontvangst van de aanvraag over toekenning van budget. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop het aanvraagformulier is binnengekomen via sportenbewegen@nederbetuwe.nl of onderstaand postadres. In de maanden juli en augustus kan het besluit op een aanvraag langer duren vanwege de zomervakantie.

Gemeente Neder-Betuwe
t.a.v. mevr. S. Nijland
Postbus 20
4043 ZG Opheusden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar een overzicht van recente activiteiten en hoogtepunten, samen met een selectie van aankomende activiteiten die extra aandacht verdienen.