Home » Voor wie? » Scholen & kinderopvang

Scholen & kinderopvang

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen, en het aanleren ervan op jonge leeftijd legt een belangrijke basis voor de toekomstige gezondheid van kinderen. Daarom bieden we specifieke programma’s en campagnes aan, zoals de ‘gezonde lunchtrommel’ campagne die komend schooljaar van start gaat.

Campagne ‘Gezonde lunchtrommel’

Het doel van deze campagne is om de gezonde eet- en drinkgewoonten van basisschoolkinderen te bevorderen. Dit wordt bereikt door onder andere meer fruit en groenten in de lunchtrommel te stimuleren en het drinken van water te promoten. Bij de campagne ‘Gezonde lunchtrommel’ werken scholen en supermarkten samen. Deze actie is gericht op ouders en kinderen, om kennis over gezonde voeding te vergroten en gelijk in de praktijk te kunnen gebruiken. De campagne biedt handvatten en praktische tips om gezonde voeding gemakkelijk toe te passen in de lunchtrommel van kinderen. Daarnaast stellen we lesmateriaal ter beschikking dat leerkrachten kunnen gebruiken om gesprekken met kinderen te voeren over gezonde voeding en het belang ervan. Door actief met leerlingen in gesprek te gaan, worden ze zich bewust van gezonde voedingskeuzes en leren ze de waarde van een gezonde leefstijl.

Door deel te nemen aan deze campagne en andere initiatieven van Gezond op eigen wijze, kunnen scholen een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en ontwikkeling van hun leerlingen. Het creëren van een omgeving waarin gezonde keuzes op een interactieve manier gestimuleerd worden, bevordert niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de concentratie, het welzijn en de leerprestaties van de kinderen.

Naast deze campagne zijn er veel meer manieren om als school een gezonde leefstijl te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is www.gezondeschool.nl. Dit is een initiatief van het RIVM, GGD’en, Voedingscentrum, Pharos, Trimbos-instituut en Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Zowel basisscholen als middelbare scholen kunnen op de website waardevolle informatie, inspiratie en praktische hulpmiddelen vinden om gezondheidsthema’s in het onderwijs te betrekken. Door gebruik te maken van Gezondeschool.nl kunnen scholen effectief werken aan gezondheid, het welzijn van leerlingen en medewerkers bevorderen, en een gezonde en stimulerende leeromgeving creëren. Ook wordt aandacht besteed aan de Gezonde Kinderopvang en de doorlopende lijn van opvang naar basisschool en middelbare school, zodat de aanpak zich uitstrekt over verschillende onderwijsniveaus.

Gezonde voeding
Gezonde voeding

Meer informatie

Wil je meer informatie over de ‘Gezonde lunchtrommel’ campagne en hoe je kunt meedoen, of heb je hulp nodig bij het opzetten van andere activiteiten op jouw school? Neem dan contact op met Charlotte Wouters.

“Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt zeker ook voor gezond gedrag!

Ik adviseer scholen en kinderopvang over hoe zij bij kunnen dragen aan de gezondheid van de jeugd in Neder-Betuwe, binnen hun eigen organisatie. Bijvoorbeeld door het eten van groente en fruit en bewegen op verschillende momenten van de dag. Het voorbeeld dat volwassenen laten zien aan kinderen is daarbij ook heel belangrijk. Ik denk graag mee!”

Charlotte Wouters

Functie: Gezondheidsmakelaar School & Jeugd

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar een overzicht van recente activiteiten en hoogtepunten, samen met een selectie van aankomende activiteiten die extra aandacht verdienen.