#allemaalgoed

Samen is leuker

In Neder-Betuwe is er structureel aandacht voor ‘Samen is leuker’; een samenwerking van de gemeente, inwoners en heel veel organisaties. Doet u mee om eenzaamheid te verminderen, voor uzelf en bij anderen? Iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen.

Door aan te sluiten bij ‘Samen is Leuker’ dat zich inzet op het voorkómen en verminderen van eenzaamheid door:

  • eenzaamheid bespreekbaar te maken en het taboe dat er op rust te doorbreken, want het kan iedereen overkomen;
  • samenwerking tussen inwoners en organisaties mogelijk te maken en te verstevigen;
  • breed in te zetten op het thema eenzaamheid, maar ook specifiek aandacht te hebben voor bepaalde groepen zoals ouderen, jongeren, alleenstaanden, laaggeletterden en mensen met een beperking.
  • Iedereen kan meedoen en het maakt niet uit van welke leeftijd u of jij bent.

Interesse? Mail naar samenisleuker@nederbetuwe.nl

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Ontvang vier keer per jaar een overzicht van recente activiteiten en hoogtepunten, samen met een selectie van aankomende activiteiten die extra aandacht verdienen.